Konstruktionshuset

KonstruktionsHuset är en konsultfirma med ungefär 20 medarbetare som utför uppdrag åt företag, antingen på plats hos kunden eller i KonstruktionsHusets egna lokaler.


 KonstruktionsHuset verkar inom områdena 


       
  • Mekanisk Konstruktion
  •  Rörkonstruktion
  •  Anläggningskonstruktion
  •  Projektledning


Copyright 2019 by DotNetNuke Corporation